Ahlul Haqqu.com

ހައްގައް ނަސްރުދޭށެވެ

Google Earth Proves that the Prophet Muhammad (S) is RIGHT!

އިސްތިހާރު

މޭ 2, 2009 - Posted by | އެހެނިހެން, މުއުޖިޒާތް, މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

1 ޚިޔާލު »

  1. Hi, good post. I have been thinking about this topic,so thanks for writing. I will certainly be coming back to your posts.

    ޚިޔާލު by How I Lost Thirty Pounds in Thirty Days | މޭ 4, 2009 | ރައްދު


ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: