Ahlul Haqqu.com

ހައްގައް ނަސްރުދޭށެވެ

ޖިހާދު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުތައް

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ޖިހާދަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އިޙްސާނެކެވެ. އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންގެ ޢިއްޒަތެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ހަނގުރާމަ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟެއްކަމުގައި ލައްވާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ.

އިސްތިހާރު

މޭ 2, 2009 - Posted by | މުޖުތަމައު, ދީނީލިޔުން

No comments yet.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: