Ahlul Haqqu.com

ހައްގައް ނަސްރުދޭށެވެ

Islam & Democracy by Abdur-Raheem Green

 

އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ކަމަށް ދައުވާކުރާ ހާލު މި ނަޖިސް ކުފުރުގެ ނިޒާމަށް ތާޢީދު ކުރަނީތޯ؟ ﷲ

އިސްތިހާރު

މޭ 1, 2009 - Posted by | އަބްދުލްރަޙީމް ގްރީން, މުޖުތަމައު, ޑިމޮކްރަސީ

No comments yet.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: